Petrochemie

(Petro)chemie 

Een grote diversiteit van hoogwaardige werkzaamheden, waarbij veiligheid en preventie van het grootste belang is. Een veilig en gezond werkklimaat leidt tot minder verzuim en minder arbeidsongeschiktheid. En is daarom een goede investering. Zorg dat uw organisatie goed is voorbereid en bekend met de regels op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden.

petrochemi

Recente ontwikkelingen waarbij de branche negatief in de belangstelling is gekomen, zijn voor overheden vaak aanleiding om het beleid van controle en handhaving onder de loep te nemen.
Het is voorspelbaar dat de uitkomsten hiervan zullen leiden tot meer controle op naleving van de bestaande regelgeving en de handhaving. Wij adviseren en voeren voor u de noodzakelijke maatregelen uit.

Extra aandacht voor:

  • Duidelijke aanduidingen van verplichte P.B.M.’s bij te verrichten werkzaamheden
  • Waar nodig bescherming voor: adem, oog, oor en handbescherming
  • Duidelijke herkenning van gevaarlijke objecten, bijv. Atex, stof explosie, opslag gevaarlijke stoffen
  • Verder zijn de bekende voorwaarden voor tankopslag, PGS15, Opslag gevaarlijke stoffen, reden om de veiligheidssignalering zo volledig mogelijk in uw bedrijf te introduceren en up to date te houden.

 

P3 Ommen is bekend in een groot aantal branches en met de werkzaamheden daarin. Met name de kleine en middelgrote bedrijven zijn bij ons in uitstekende handen. Wij ontwerpen de veiligheidssignalering, zoals u die wilt hebben, met de informatie die u heeft of die tijdens een rondgang op uw locatie wordt verzameld. Voor specifieke gegevens kunnen wij u adviseren middels ons uitgebreide netwerk van gespecialiseerde adviseurs, praktisch, vaak zonder lijvige, dus dure, rapporten. Uiteraard volgens de huidige wet- en regelgeving.

 

Vrijblijvend advies? Bel +31 (0) 545 820 203 

Top