Nieuws

Maritieme Afval Inzameling Nederland Main BV Amsterdam

De inzamel- en verwerkingslocatie in Amsterdam ligt centraal gelegen in het havengebied.
MAIN beschikt hier over ontvangst- en opslag tanks voor olie/water mengsels en brandstof–restanten met een totale capaciteit van 30.000 m3. In Amsterdam beschikt MAIN over een eigen verwerkingsplant voor het scheiden en bewerken van olie/watermengsels.
Olie en watermengsels worden gescheiden. Het vervuilde water wordt verder behandeld in een zogenaamde DAF ( dissolved air flotation) installatie. De oliefractie wordt bewerkt met als doel een zo hoog mogelijk milieurendement. De slibfractie wordt verbrand.

P3 Ommen heeft samen met de KAM coördinator tijdens een uitgebreide Safety Scan de veiligheidssignalering in kaart gebracht en is besloten de gehele plant in fasen te gaan aanpakken.

Na de goedkeuring van de ontwerpen zijn deze binnen 4 weken geleverd en geplaatst. De aanwezige controleurs van de Veiligheidsregio Amsterdam hebben deze werkzaamheden gevolgd en waren zeer positief over de verbeteringen.

Top

Comments are closed.

Top