Waterschappen

Bij de zuivering van het aangevoerde rioolwater komen naast de natuurlijke processen ook de behandelingen met chemische stoffen steeds vaker voor. De aanvoer, opslag en gebruik van deze stoffen vereist een nauwkeurige werkwijze, die omgeven is door regelgeving. Deze regelgeving heeft ten doel de risico’s van de werkzaamheden zoveel mogelijk te verkleinen.

Wij zijn betrokken bij een groot landelijk project voor het ontwerpen, levering en plaatsing van een zeer groot aantal borden voor veiligheids- en gezondheidssignalering en tankmarkering.

Bij dit project heeft men gekozen voor een praktische oplossing door de verplichte veiligheidssignalering te combineren met locatieaanduiding en bewegwijzering op een 40 tal bedrijfsterreinen.  Het resultaat is een verzorgd bedrijventerrein, waar de locaties en de werkzaamheden uniform en duidelijk zijn aangegeven.

Tevens zijn de voorwaarden, waaronder de werkzaamheden per locatie worden verricht duidelijk aangegeven door middel van de verplichte veiligheidssignalering, alles volgens de huidige wetgeving en normering. Gelijktijdig met de signalering zijn op een aantal grotere locaties ook de ontruimingsplattegronden aangepast en deurbordjes ontworpen en geleverd.

Werkzaamheden die zonder begeleiding plaatsvinden worden nu uitgevoerd volgens herkenbare instructies die op elke locatie duidelijk zichtbaar en uniform zijn.

Heeft u vragen over de toepassing in uw branche? Of wilt u weten wat wij voor u kunnen doen? Neem dan contact met ons op en wij komen samen met uw projectleider of verantwoordelijk persoon het bedrijfsterrein bezoeken. Daarna geven wij u het juiste advies op maat.

Een afspraak maken? Bel +31 (0) 545 820 203

Top