All posts in Veiligheidsborden nieuws

Constructiebedrijven DJK Zuidbroek investeert in veiligheid

Aan het Winschoterdiep in Groningen zijn de productiehallen gevestigd van DJK Zuidbroek. Ideaal gelegen om de enorme constructies, die hier worden vervaardigd via het water te kunnen transporteren. In opdracht van een buitenlandse opdrachtgever worden momenteel werkzaamheden uitgevoerd, waarbij regelmatig een montageteam van uit Engeland overkomt. Om de aanwezige veiligheidssignalering af te stemmen op alle medewerkers heeft P3 Ommen een groot aantal veiligheidsborden ontworpen in meerdere talen. Tevens is bij een Safety Scan meerdere zaken opgemerkt en aan gepakt. Bijv. Helmplicht, gehoorbescherming, vluchtrouteaanduiding, opslag gascilinders.

Top

Maritieme Afval Inzameling Nederland Main BV Amsterdam

De inzamel- en verwerkingslocatie in Amsterdam ligt centraal gelegen in het havengebied. MAIN beschikt hier over ontvangst- en opslag tanks voor olie/water mengsels en brandstof–restanten met een totale capaciteit van 30.000 m3. In Amsterdam beschikt MAIN over een eigen verwerkingsplant voor het scheiden en bewerken van olie/watermengsels. Olie en watermengsels worden gescheiden. Het vervuilde water wordt verder behandeld in een zogenaamde DAF ( dissolved air flotation) installatie. De oliefractie wordt bewerkt met als doel een zo hoog mogelijk milieurendement. De slibfractie wordt verbrand. P3 Ommen heeft samen met de KAM coördinator tijdens een uitgebreide Safety Scan de veiligheidssignalering in kaart…

Top

Eastborn Slaapsystemen Vroomshoop

Update voor Eastborn Slaapsystemen Vroomshoop. Door het aanpassen en professionalisering van de productie lijnen is P3 Ommen gevraagd om door middel van een Safety Scan advies uit brengen om het veiligheidsniveau van de productie-units verder te verbeteren. Na een uitgebreide inventarisatie worden inde productiehallen de vluchtroutes, blusmiddelen en de reddingsmiddelen opnieuw door nalichtende pictogrammen beter gesitueerd, wordt de routing aangepast aan de vernieuwde situatie, zullen de bestaande ontruiming plattegronden worden aangepast aan de NEN 1414 en zal uitbreiding van de noodverlichting worden gerealiseerd.

Top

Waterschap Rivierenland heeft gekozen voor P3 Ommen

Waterschap Rivierenland heeft op ruim 40 locaties bemande en onbemande zuiveringsinstallaties die rioolwater zuiveren tot schoon en helder water en dit lozen op het oppervlakte water in Midden Nederland. Door aanpassingen van de werkzaamheden was de wens om het gehele veiligheidssignalering een update te geven. Om aan de bestaande wetgeving te blijven voldoen, is gekozen voor een combinatie van veiligheids- gezondheids signalering, locatieborden, tankmarkering en op meerdere locaties ontruimingsplattegronden. Na een uitgebreide inventarisaties op elke locatie zijn de benodigde veiligheidsinstructies in kaart gebracht. Daarna is in onderling overleg met de veiligheidskundige en de beheerders van de locatie een plan gemaakt…

Top

Inspectie SZW gaat overtreders harder aanpakken

De Inspectie SZW treedt in het nieuwe jaar harder op tegen bedrijven of personen die in de fout gaan: de boetes gaan flink omhoog en bedrijven van hardnekkige overtreders kunnen eerder dan voorheen voor een periode van maximaal 3 maanden worden stilgelegd. Dat is maandag de boodschap van Jan van den Bos, inspecteur-generaal bij de inspectie SZW, die begin dit jaar voortkwam uit een fusie van de Arbeidsinspectie, SIOD en de Inspectie Werk en Inkomen. Komend jaar krijgt de inspectie volgens hem meer mogelijkheden voor een vernieuwde aanpak van notoire overtreders. Zo gaat de boete voor de werkgever bij illegale…

Top

Symbolennormen onder de loep door de komst van de Europese NEN-EN-ISO 7010

bron: nen.nl   Vanuit ISO is geadviseerd aan de Europese Commissie om de ISO 7010 – Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety signs voor Europa over te nemen De internationale commissie ISO TC 145/SC2 Graphical symbols – Safety identification, signs, shapes,symbols and colours wordt er al jaren gelobbyd bij de Europese commissie én CEN om dit door te voeren omdat er tot op heden per land verschillen zijn in pictogrammen. Middels een versnelde procedure is ISO 7010: 2011 zonder enige wijziging overgenomen door CEN 23 juni 2012 jl. NEN is als CEN-lid gebonden deze Europese norm de…

Top
Page 1 of 1