Productinformatie

Wat kunt u van P3 Ommen verwachten?
Op bedrijfsterreinen is het voor onderhoudstechnici, leveranciers en andere bezoekers, maar ook tijdelijke medewerkers vaak zoeken naar de juiste locatie om de noodzakelijke werkzaamheden te verrichten.
Dit veroorzaakt onnodig tijdverlies, gemanoeuvreer met zwaar materieel, mogelijke schade aan gebouwen, materialen, wegen en installaties en onveilige situaties.

Ook uw eigen medewerkers ervaren dit gedoe op “hun terrein” als onprettig.

Bij noodsituaties is snel handelen van levensbelang.

 

Uw bedrijfsterrein veilig en professioneel
P3 Ommen biedt u hiervoor een praktische oplossing.
Wij combineren de verplichte veiligheidssignalering met stationsborden tot een overzichtelijk bewegwijzering, zelfs in het donker.
Het resultaat is een verzorgde , praktische uitstraling van uw bedrijfsterrein

Al bij aankomst bij uw bedrijfsterrein staat een duidelijk herkenbaar veiligheidsbord. “De Veiligheidszone”, waarbij u bepaalt wat noodzakelijk is.

De veiligheidsborden geven een duidelijke aanwijzing voor het verrichten van de juiste werkzaamheden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.
Deze zijn ARBO gerelateerd en in overeenstemming met uw beleid en/of de ARBO catalogus.
Wij leveren uitsluitend volgens geldende normen en wetgeving.

Het resultaat is een duidelijke, overzichtelijke bewegwijzering op uw bedrijfsterrein, tevens geeft u een duidelijk signaal, wat u beleid is op het gebied van veiligheid en preventie.
En,…… controlerende instanties zullen deze signalen ook herkennen en
positief beoordelen.

P3 Ommen is actief lid van de Nederlandse Vereniging van Veiligheidssignalering, www.nvvsignalisatie.nl en dus op de hoogte van de huidige en toekomstige aanpassingen van de veiligheidssignalering.

Lees meer over de veiligheidssignalering…

Wilt u meer informatie over onze werkwijze?

Wilt u voorbeelden uit uw branche bekijken?

Direct contact voor advies? Bel +31 (0)545-820203
We leveren onze dienst door heel Nederland. 

 

Top