Veiligheidssignalering

Uitleg soorten veiligheidsborden
Er zijn drie veiligheidsborden te onderscheiden. De ” I ” (Inside) , ” O ” (Outside) en Stationsborden. Aan de rechterkant staan de verschillende borden weergegeven.

  • Een ” I ” bord wordt ‘inside’ ofwel inpandig geplaatst, de kijkafstand is kleiner waardoor de pictogrammen kleiner zijn.
  • Een ” O ” bord wordt outside ofwel aan de buitenzijde van een ruimte geplaatst. Door een grotere kijkafstand en ruimtelijke beleving zijn hier grotere pictogrammen mogelijk.
  • Stationsborden dienen als benaming van de diverse gebouwen, locaties of geven een bedrijfsactiviteit aan

Het formaat van de I en O borden blijft vaak gelijk, namelijk  60x40cm. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid pictogrammen die op de veiligheidsborden geplaatst moeten worden. Over de formaten en zichtafstanden staat in het Handboek veiligheidssignalisatie meer informatie. (bladzijde 8)

De Stationsborden dienen als benaming van de diverse gebouwen en locaties. Ze kunnen ook een bedrijfsactiviteit aangeven. De gebruikelijke afmeting is 80 x30 cm, maar vraagt de situatie een groter of kleiner bord? Dan is het formaat aan te passen. De kleur en lettertypen zijn ook aanpasbaar. De borden worden opvallend geplaatst op de gevel op 3 meter hoogte, waarbij de bevestiging onopvallend wordt weggewerkt.

(L) inside (R) outside veiligheidsbord

stationsbord werkplaats

Top