Nieuws

Waterschap Rivierenland heeft gekozen voor P3 Ommen

Waterschap Rivierenland heeft op ruim 40 locaties bemande en onbemande zuiveringsinstallaties die rioolwater zuiveren tot schoon en helder water en dit lozen op het oppervlakte water in Midden Nederland.
Door aanpassingen van de werkzaamheden was de wens om het gehele veiligheidssignalering een update te geven.
Om aan de bestaande wetgeving te blijven voldoen, is gekozen voor een combinatie van veiligheids- gezondheids signalering, locatieborden, tankmarkering en op meerdere locaties ontruimingsplattegronden.

Na een uitgebreide inventarisaties op elke locatie zijn de benodigde veiligheidsinstructies in kaart gebracht.
Daarna is in onderling overleg met de veiligheidskundige en de beheerders van de locatie een plan gemaakt om voor alle locaties zoveel mogelijk eenheid en duidelijkheid te geven in de uitvoering van de diverse veiligheidsborden.

Nu heeft de bezoeker een duidelijk beeld van de diverse installaties, tanks en kunnen werkzaamheden worden verricht, waarbij de voorwaarden en risico’s duidelijk in beeld zijn gebracht.

Een uitgebreide presentatie is te zien op de site www.veiligheidsborden.com
Ga naar waterschap voor een indrukwekkende tour van dit uitgebreide project

Top

Comments are closed.

Top